El 2019 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany defineix i presenta el Pla Estratègic del Món Rural – Pla d’acció sectorial de la pagesia i el producte local del Pla de l’Estany (2020-2023). L’objectiu del Pla era ser un instrument pel debat estratègic de la comarca (incorporant els 11 municipis que la componen) per determinar les actuacions i projectes a desenvolupar en el curt i mitjà termini.

Per tal de poder donar continuïtat a les accions definides i incorporar-ne de noves, el Consell Comarcal aprova el Pla Estratègic de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb un horitzó temporal de 2024 a 2027.

Amb aquest nou Pla Estratègic, el Consell Comarcal té per objectiu contribuir, mitjançant la definició de projectes estratègics i d’un Pla d’Acció per als pròxims anys, a la dinamització econòmica i social del territori amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament local a través de l’articulació i dinamització dels recursos endògens.

Es busca la màxima eficiència i es posa especial èmfasi en el Món Rural, per tal d’aconseguir una comarca més cohesionada, tant en l’àmbit econòmic con en el social, i contribuir així a la prosperitat i a un arrelament sostenible de la població.

El Pla Estratègic de Promoció proposa quatres línies estratègiques (desglossades en 10 programes i 30 projectes) que donen orientació sobre els objectius que es volen assolir i són també síntesi de tot el procés de reflexió i elaboració del treball.

Eix de suport a l’empresa i al comerç: Orientat a la millora de l’articulació de la comarca a través de la dinamització dels PAE i de l’aprofitament de l’espai “El Niu”

Eix de suport al món rural: L’objectiu general d’aquest eix és donar suport a aquelles iniciatives d’activitat econòmica pròpies del Món Rural, per tal de dinamitzar l’economia rural i contribuir al seu arrelament al territori.

Eix de suport a l’ocupació: A través de l’aflorament de l’atur en els municipis més rurals i la difusió de les ofertes de treball a nivell comarcal.

Eix d’economia circular, transició i emergència climàticaS’estructura en diverses actuacions transversals que es duen a terme des del CCPE i que estan centralitzades en l’àrea de Medi  Ambient.

Notícies

Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes

Món rural

Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes  on hi trobareu informació sobre els materials que es poden utilitzar, les característiques de les instal·lacions, la descripció de les accions i etapes del procés els requisits a nivell normatiu i, inclús, detalls de diverses experiències de compostatge en granja que ja es troben en funcionament a Catalunya,

7 productes elaborats al Pla de l’Estany han estat distingits amb el Premi de la 5ª Edició de Girona Excel·lent – Segell de Qualitat Agroalimentària.

La Diputació de Girona ha presentat aquest dimarts els guanyadors de la cinquena edició de Girona Excel·lent, un segell distintiu creat el 2014 amb l’objectiu de donar suport al sector agroalimentari de la demarcació i difondre’n els productes. En total, s’han reconegut per la seva gran qualitat 116 productes elaborats…

Al camp, treballem de forma segura!

Món rural
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Treball, és l’òrgan tècnic que realitza la prestació del servei d’assessorament en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Us volem informar que han elaborat el fulletó: Al camp, treballem de forma segura ! Recomanacions preventives en matèria…

Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia

Món rural
Convocar per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació, que es regeixen pel Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l’aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de…
Menú