El 2017, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany encarregà l’estudi: Diagnosi territorial sobre Pagesia i Producte Local al Pla de l’Estany. El document se centra a identificar quines són les oportunitats de la pagesia vinculades al producte local i a l’ecosistema en relació amb el valor afegit de la producció agrària. Com a resultat de la diagnosi del territori, el Consell acordà promoure un Pla d’Acció Sectorial de la pagesia i el producte local del Pla de l’Estany, que encarregà a la Càtedra de geografia i pensament territorial de la UdG (2019).

Finalment, el 2019 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany defineix i presenta el Pla Estratègic del Món Rural – Pla d’acció sectorial de la pagesia i el producte local del Pla de l’Estany (2020-2023). El Pla és un instrument pel debat estratègic de la comarca (incorporant els 11 municipis que la componen) que determina les actuacions i projectes a desenvolupar en el curt i mitjà termini. Un conjunt de projectes que volen engrescar el teixit socioeconòmic territorial, posant en valor totes les potencialitats de l’entorn per promoure processos de renovació i innovació.

El Pla Estratègic del món rural – pla d’acció sectorial de la pagesia i el producte local del Pla de l’Estany proposa quatres línies estratègiques que donen orientació sobre els objectius que es volen assolir i són també síntesi de tot el procés de reflexió i elaboració del treball.

Línia estratègica 1: Producte local. Dinamitzar la producció agrària local i enfortir el sector agroalimentari ampliant el coneixement del patrimoni cultural per afavorir la biodiversitat i reduir la vulnerabilitat agrària.

Línia estratègica 2: Agents agroalimentaris pel canvi. Identificar i posar en valor els actors del territori de les diferents baules de la cadena del sistema agroalimentari i organismes, entitats i col·lectius que interaccionen amb la producció agroalimentària.

Línia estratègica 3: Un territori viu, sa i sostenible. Viure en el territori, del territori i amb el territori, promovent un sistema alimentari sa i de proximitat, que garanteixi la salut dels ecosistemes per contribuir a mitigar el canvi climàtic i que es comprometi en mantenir i recuperar el medi natural i el paisatge perquè sigui transferit a les generacions futures.

Línia estratègica 4: Disseminació i governança. Desenvolupar un pla de comunicació i disseminació dels projectes i promoure la cooperació i el treball en                                                                                                                   xarxa a través d’acords, pactes i compromisos amb agents del territori públics i privats per impulsar el coneixement agroalimentari i assolir objectius comuns i  col·lectius.

Per assolir els objectius estratègics s’han establert 10 programes i 25 objectius concretats en 28 projectes. Tanmateix, i considerant que el Pla té com a missió concretar, debatre  i planificar projectes a 3-4 anys vista, amb potencial per a la creació d’ocupació i   que puguin esdevenir motors del desenvolupament rural del Pla de l’Estany, amb    consens amb el Consell, una vegada sistematitzats i avaluats tots els projectes s’ha conclòs prioritzar 12 projectes.

Podeu consultar el pla estratègic aquí

Notícies

Menú