El 2019 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany defineix i presenta el Pla Estratègic del Món Rural – Pla d’acció sectorial de la pagesia i el producte local del Pla de l’Estany (2020-2023). L’objectiu del Pla era ser un instrument pel debat estratègic de la comarca (incorporant els 11 municipis que la componen) per determinar les actuacions i projectes a desenvolupar en el curt i mitjà termini.


Per tal de poder donar continuïtat a les accions definides i incorporar-ne de noves, el Consell Comarcal aprova el Pla Estratègic de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, amb un horitzó temporal de 2024 a 2027.

 

Amb aquest nou Pla Estratègic, el Consell Comarcal té per objectiu contribuir, mitjançant la definició de projectes estratègics i d’un Pla d’Acció per als pròxims anys, a la dinamització econòmica i social del territori amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament local a través de l’articulació i dinamització dels recursos endògens.


Es busca la màxima eficiència i es posa especial èmfasi en el Món Rural, per tal d’aconseguir una comarca més cohesionada, tant en l’àmbit econòmic con en el social, i contribuir així a la prosperitat i a un arrelament sostenible de la població.

El Pla Estratègic de Promoció proposa quatres línies estratègiques (desglossades en 10 programes i 30 projectes) que donen orientació sobre els objectius que es volen assolir i són també síntesi de tot el procés de reflexió i elaboració del treball.

Eix de suport a l’empresa i al comerç: Orientat a la millora de l’articulació de la comarca a través de la dinamització dels PAE i de l’aprofitament de l’espai “El Niu”

Eix de suport al món rural: L’objectiu general d’aquest eix és donar suport a aquelles iniciatives d’activitat econòmica pròpies del Món Rural, per tal de dinamitzar l’economia rural i contribuir al seu arrelament al territori.

Eix de suport a l’ocupació: A través de l’aflorament de l’atur en els municipis més rurals i la difusió de les ofertes de treball a nivell comarcal.

Eix d’economia circular, transició i emergència climàticaS’estructura en diverses actuacions transversals que es duen a terme des del CCPE i que estan centralitzades en l’àrea de Medi  Ambient.

Notícies

Al camp, treballem de forma segura!

Món rural
L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Treball, és l’òrgan tècnic que realitza la prestació del servei d’assessorament en matèria de seguretat i condicions de salut laboral. Us volem informar que han elaborat el fulletó: Al camp, treballem de forma segura ! Recomanacions preventives en matèria…

Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia

Món rural
Convocar per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació, que es regeixen pel Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l’aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de…

El bernat és aquí!

IniciMón rural
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) conjuntament amb el Departament d’Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, les Diputacions de Girona i Barcelona i el Parc Agrari del Baix Llobregat han iniciat una campanya on es demana la col·laboració ciutadana per combatre la plaga del bernat marbrejat. Aquesta campanya es…

Indicacions per la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals

IniciMón rural
Aquestes dues Infografies, elaborades per la Diputació de Girona, contenen indicacions per la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals. Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions Infografia sobre pirojardinaria,  referent…
Menú