Oficina de Transició Energètica

L’Oficina de Transició Energètica del Pla de l’Estany és un recurs comarcal que impulsa les energies renovables. Les seves principals funcions són:

  • La planificació de la transició energètica de forma distribuïda, justa i eficient, apostant per les energies renovables a nivell comarcal.
  • L’assessorament tècnic a la ciutadania, empreses i administracions pel desenvolupament de les EERR i mesures d’eficiència energètica.
  • Facilitar l’accés als ajuts per tal de desenvolupar-les i a les novetats d’àmbit energètic.

Subvencions per al desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques (SOLARCOOP).

Subvencions OTE
Ja s’ha publicat la convocatòria de la subvenció SOLARCOOP, una subvenció de l’Institut Català d’Energia enfocada a finançar cooperatives i associacions, que vulguin esdevenir comunitats energètiques en format cooperativa. El règim d’aquesta subvenció és concurrència competitiva. L’objectiu d’aquesta subvenció és la constitució o reforçament de cooperatives de consum i/o d’associacions…
Menú