Ocupació Juvenil

Aquest programa té per objectiu facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove.

Les persones interessades es poden posar en contacte des del correu electrònic a rguiu@plaestany.cat , als telèfons 972 57 35 50 i al 672 386 866 o per Instagram al @promocioterritorialccpe

Menú