En marxa un dispositiu per fomentar l’ocupació i la promoció econòmica del territori.

L’Àrea de Promoció Territorial del Consell Comarcal del Pla de l’Estany posa en marxa un dispositiu per fomentar l’ocupació i la promoció econòmica del territori.

L’objectiu del Consell Comarcal és contribuir al creixement econòmic i social de la comarca, incorporant mesures de millora dels Canals d’informació, coordinació entre els diferents recursos del territori, fomentant la millora en la qualificació de les persones treballadores i donant suport al teixit empresarial en la millora de les condicions d’accés i manteniment de l’ocupació de qualitat.

Els dos programes que es van posar en marxa al desembre passat estan promoguts i impulsats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Dins el programa Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, s’actuarà amb el teixit empresarial de la comarca.

L’objectiu del servei és disposar d’un sistema de gestió que permeti caracteritzar i mantenir actualitzada la informació sobre el teixit empresarial de la comarca, així com recollir necessitats detectades per tal de propiciar i fixar l’activitat econòmica.

Les propostes a oferir son:

  • Col·laborar amb els municipis en la promoció econòmica i social.
  • Detectar necessitats del teixit productiu establert al municipi.
  • Atendre a les persones amb situacions de vulnerabilitat del municipi per apropar-les al mercat de treball de referència.
  • Fomentar la formació com a instrument de millora i canvi ocupacional.
  • Establir mecanismes per facilitar a les persones en situació d’atur o millora ocupacional dels serveis de formació i orientació del Consell Comarcal.
  • Servei tècnic de promoció de l’ocupació (informació sobre programes subvencions, foment de la incorporació de joves, formació dual, etc…).

El programa Orienta, està destinat a la millora de la ocupabilitat de persones en situació d’atur, o persones treballadores que tenen una situació de precarietat laboral.

El programa està dissenyat per proporcionar una atenció integral a les persones demandants d’ocupació i demandants de millora d’ocupació, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats, competències i oportunitats en el mercat laboral per tal d’augmentar les possibilitats de trobar feina.

Els serveis principals que s’ofereixen inclouen:

  • Orientació Laboral: Es proporciona assessorament individualitzat per ajudar els participants a definir els seus objectius professionals, elaborar estratègies de recerca de feina efectives i preparar-se per a entrevistes i processos de selecció.
  • Formació Personalitzada: Es faran tallers amb l’objectiu de millorar les habilitats professionals i les competències de les persones participants. També s’ofereixen tallers d’informàtica i un espai on fer recerca de feina acompanyats.
  • Inserció Laboral: Es col·labora amb empreses i entitats locals per facilitar oportunitats laborals i fomentar la incorporació de les persones en el mercat de treball.
  • Atenció Personalitzada: Es prioritza una atenció personalitzada i de proximitat, establint un seguiment continu i adaptant les necessitats específiques de cada persona.

Els requisits per participar és estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa com a demandant de feina o com a millora d’ocupació en el moment d’iniciar el programa.

Menú