Ajuts per a Projectes singulars per a la renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal

Des del 12 de setembre fins al 24 d’octubre, estarà obert el termini per presentar sol·licituds al programa d’ajudes per a Projectes singulars per a la renovació d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Aquesta ajuda del FNEE va dirigida a tots els ens locals, especialment enfocada als ajuntaments per ser els principals propietaris i gestors d’enllumenat públic. L’objecte de la convocatòria és reduir el consum energètic municipal mitjançant la reforma de les instal·lacions municipals d’enllumenat, il·luminació i senyalització exterior existents.

Les actuacions subvencionables són les següents:

  • Reforma de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal per tecnologia més eficient i incloent telegestió.
  • Les instal·lacions reformades d’enllumenat podran servir de suport físic i tecnològic per a la millora o implementació de xarxes connectades a internet de qualitat (per exemple, a través de Wifi), sempre que això sigui necessari per a actuacions vinculades amb l’estalvi energètic com pot ser la sensorización de zones per a dur a terme actuacions del tipus Smart Cities.
  • Automatització de les xarxes existents d’enllumenat exterior, semàfors i altres línies de senyalització

Addicionalment, i sempre que formin part d’un projecte en el qual es millori l’eficiència energètica de l’enllumenat seran també actuacions elegibles les assistències tècniques relatives a estudis de contaminació lumínica i plans d’acció per a la seva reducció.

L’ajut funciona en format de préstec sense interès, amb un mínim de 300.000 € per sol·licitud i un màxim de 10.000.000 €. En cas de no arribar a l’import mínim, es poden presentar de forma agrupada amb altres sol·licitants.

Podreu trobar tota la informació referent a l’ajut a la web i a les bases de la convocatòria.

Menú