Convocatòria de les subvencions per a ens locals per executar projectes d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic

Ja es troba disponible les sol·licituds per a l’execució d’actuacions de l’àmbit 2 de l’Ordre ACC/27/2023, de 13 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

Són uns ajuts de 35 milions d’euros per al període 2023-2024-2025 procedents del Fons Climàtic, que es nodreix amb el 50% dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica i el 20% de la recaptació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

La meitat d’aquesta dotació màxima es reserva per als ens locals amb un nombre d’habitants censats, igual o inferior a 1.000 habitants, i per a aquells municipis de menys de 50.000 habitants que presentin propostes amb un abast exclusivament limitat a nuclis de població diferenciats fora de l’entitat capital de municipi, amb un màxim de 1.000 habitants per nucli.

Període de sol·licitud

Des del 3 d’Agost i des de llavors hi ha dos mesos per presentar les sol·licituds via EACAT.

Actuacions subvencionables

Pot finançar l’execució de projectes enfocats als següents temes:
 • Execució de projectes amb l’objectiu de reducció de les emissions de la mobilitat. Com ara: pacificació del trànsit, afavoriment de la intermodalitat, connexió amb el transport públic, condicionament d’espais segurs, impuls dels modes no motoritzats, carrils bici urbans i/o interurbans, mobilitat elèctrica, transport urbà de mercaderies o carrers amb plataforma única, entre d’altres.
 • Execució de projectes que tenen com a objectiu la millora en la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i/o l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals.
 • Execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l’increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. En són alguns exemples indicatius:
  • L’aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos en espais urbans i periurbans: gestió i valorització de restes vegetals davant el risc d’incendis en l’espai urbà-forestal, inundacions, esllavissades, regressió del litoral.
  • L’adequació d’equipaments que puguin actuar com a refugis climàtics per a ús públic en períodes d’onades de calor.
  • L’adquisició i instal·lació de sistemes d’alerta primerenca d’inundació.
 • Execució de projectes de reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones. En són alguns exemples indicatius:
  • Intervencions en espais públics orientats a l’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme,
  • Adaptació d’edificis públics per prevenir l’excés de calor i millorar l’eficiència energètica.
 • Execució de projectes d’instal·lació de producció d’energia geotèrmica

Import de la subvenció

L’import màxim de subvenció per a les actuacions subvencionables descrites, és de 300.000,00 euros i no pot superar el percentatge del cost total de l’actuació descrit a la taula següent:

Nombre d’habitants censats al municipi (Idescat) %
<1.000 95
1.001 – 5.000 90
5.001 – 20.000 85
20.000 – 50.000 80
>50.001 75

Per a més informació, podeu consultar-la a les bases de la convocatòria.

Menú