Canvis en les tarifes del gas

Si heu rebut una comunicació de la vostra companyia del gas, en relació a un canvi en la tarifa que teniu contractada, us informem del següent:

Podeu escollir entre dues modalitats de contractació:

  • Mercat Lliure: preus que l’empresa i el client pacten lliurement.
  • Tarifa d’Últim Recurs ( TUR ): preus regulats que fixa el Govern, que s’actualitzen trimestralment. Per un consum anual inferior o igual a 50.000kWh.

Amb quines empreses podeu realitzar la contractació del servei ?

  • Mercat Lliure: podeu escollir qualsevol companyia comercialitzadora de gas autoritzada.
  • Tarifa d’Últim Recurs ( TUR ): podeu escollir entre una de les quatre companyies autoritzades.

Podeu comparar les ofertes de subministrament a: https://comparador.cnmc.gob.es/

Podeu consultar el llistat de les empreses que comercialitzen al mercat lliure i al mercat regulat al següent enllaç: https://sede.cnmc.gob.es/listado/censo/4

El canvi de subministrador és un procediment senzill per al consumidor, ja que tots els tràmits per a realitzar la baixa del contracte anterior els realitza el nou comercialitzador amb qui es firma el contracte.

Més informació aquí

Menú