Subvencions als ajuntaments per a sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor

Ha sortit una nova convocatòria de subvencions als ajuntaments per instal·lar sistemes de producció de calor amb biomassa i/o bioenergia i xarxa de calor municipals de la Diputació de Girona.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria.

Actuacions subvencionables:

Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa i/o biogàs, o crear o ampliar micro-xarxes de calor per millorar l’eficiència energètica d’edificis i la reducció d’emissions de CO2 d’origen fòssil.

Optimització i reforma de calderes de biomassa.

Beneficiaris:

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldies per al clima i l’energia.

Quanties de les subvencions:

  • Línia 1: per a calderes o xarxes de calor de menys de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 30.000 euros.
  • Línia 2: per a calderes o xarxes de calor de més de 70 kW, l’import màxim de la subvenció serà de 70.000 euros.
  • Línia 3: per a l’optimització de calderes o xarxes de calor, l’import màxim de la subvenció serà de 10.000 euros

Terminis per a la sol·licitud:

El termini per presentar les sol·licituds va iniciar-se el 17 de març i acabarà el proper 15 d’abril de 2023.

Més informació, la podeu trobar a l’enllaç.

Menú