Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE)

El Sistema d’Informació de Polígons d’Activitat Econòmica (SIPAE) sorgeix en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, que van signar, el 24 de juliol de 2017, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials.

El SIPAE és una base de dades dels polígons d’activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives. Aquesta aplicació permet fer consultes temàtiques i per territoris de la base de dades, i ha de servir per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l’atracció d’inversions.

L’aplicació s’emmarca en l’àmbit d’infraestructures i energia, del Pacte Nacional per a la Indústria, en una línia d’actuacions específica referida als polígons d’activitat econòmica, i té l’objectiu de disposar d’una oferta suficient i competitiva de sòl industrial i, alhora, de fomentar aquests espais com a eina de competitivitat.

Per elaborar la base de dades, la Direcció General d’Indústria ha dut a terme una operació estadística consistent en la compilació de dades urbanístiques, de serveis, d’activitats i d’infraestructures relatives als polígons d’activitat econòmica. Aquesta informació ha estat aportada pels ens locals, a través de les quatre diputacions catalanes, que han actuat com a interlocutores amb els ajuntaments i alguns consells comarcals.

Com a continuació del projecte del SIPAE, El Pacte Nacional per la Indústria 2022-2025 té entre les seves actuacions tenir un mapa actualitzat de sòls no desenvolupats i programats per a activitat econòmica amb la informació detallada de les principals característiques i calendari previst de desenvolupament d’aquest sòl.

Com en la primera fase del SIPAE, la Direcció General d’Indústria ha elaborat la base de dades amb les aportacions fetes pels ens locals, mitjançant la participació de les quatre diputacions catalanes, que han actuat també com a interlocutores amb els ajuntaments i alguns consells comarcals. Amb les diputacions es va ampliar el conveni de col·laboració inicial l/1 de juliol de 2021 per tal d’incorporar el cens de sòls no desenvolupats.

La informació que consta a la segona fase del SIPAE ha de permetre identificar sòl a Catalunya, les necessitats de transformació que tenen i sobretot captar inversió industrial a Catalunya.

 

 

Menú