Programa d’incentius a projectes pilots singulars de comunitats energètiques (CE IMPLEMENTA)

Dins del marc del “Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR)”, s’obre la 3a i 4a convocatòria per a subvencions de projectes tant d’energia renovable com d’eficiència energètica, o mobilitat sostenible, que poden incorporar també sistemes de gestió de la demanda com, per exemple, l’emmagatzematge energètic.

El règim de la subvenció és en format de concurrència competitiva i es pot sol·licitar una bestreta del 80% de l’ajuda otorgada a l’objecte de facilitar el finançament dels projectes.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són exclusivament les comunitats energètiques (persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupin projectes relacionats amb els objectius de la subvenció i que la finalitat primordial sigui els beneficis  mediambientals, econòmics o socials enlloc dels guanys financers.

Les despeses subvencionables poden ser les següents:

a) Despeses de gestió de la sol·licitud i justificació de la realització de les actuacions de l’ajuda,

b) L’elaboració de projectes tècnics relacionats amb les actuacions

c) Costos de redacció de plecs objecte de la licitació per a l’execució de les actuacions dels projectes subvencionables,

d) Despeses de direcció facultativa de realització d’actuacions, així com la coordinació de Seguretat i Salut

e) Costos d’execució de les obres

h) Sistemes de gestió, control actiu i monitorització tant de la generació como de l’acumulació i  la demanda d’energia elèctrica o tèrmica.

La 3a convocatòria està especialment pensada per projectes de petit abast, de forma que la inversió no superi l’1M€. El fons destinat a aquesta convocatòria és de 10.000.000 €.

La 4a convocatòria està enfocada per projectes de dimensions mitjanes o grans, de forma que la inversió superi l’1M€. El fons destinat a aquesta convocatòria és de 30.000.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de desembre de 2022  al 13 febrer de 2023 (12:00).

Podeu trobar més informació de la 3a convocatòria aquí i de la 4a convocatòria aquí.

Menú