Presentació 24 de maig del PLATER des del Consell Comarcal

El passat 24 de maig es va presentar el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya (PLATER) i la participació que des de diferents àmbits de la societat s’hi podria tenir.

El PLATER té l’objectiu de preveure la distribució territorial de les fonts d’energia renovable previstes per al 2050 segons la PROENCAT (la prospectiva que preveu un canvi de model energètic amb electricitat 100% provinent de fonts renovables).

Actualment, el pla està en fase inicial d’estudi l’impacte ambiental que tindrà aquest pla i quins criteris seran cabdals per valorar-ho.

Podeu trobar més informació a la presentació adjunta o contactant amb l’Oficina de Transició Energètica.

Webinar_PLATER

Menú