Portal de Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Pla de l’Estany.

Amb l’objectiu de donar visibilitat a les empreses, fer difusió de les diverses actuacions que es duen a terme en benefici dels polígons (formació, cartera de serveis, notícies, entre d’altres), atraure creixement al territori i esdevenir un canal addicional de comunicació entre l’Administració i el teixit industrial. Aaquest portal contè informació rellevant per a empreses, treballadors/es i el conjunt de la ciutadania

Podeu consultar el web aquí.

Menú