Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes

En un context actual en què els governs, les empreses, el sector agrari i la societat en general posen cada cop més atenció a la sostenibilitat, sembla rellevant posar èmfasi en aquelles actuacions que redueixin els residus, facin un millor ús dels recursos i que vetllin sobre una economia circular. En aquest sentit, el compostatge és considerat com un sistema de tractament aplicable a les dejeccions ramaderes que resulta senzill d’implementar i amb el qual s’obtenen productes de bona qualitat i alt valor per a l’agricultura. Aquesta guia recull informació pràctica sobre la implementació de compostatge a les explotacions ramaderes, amb exemples sobre cosubstrats que es poden utilitzar, característiques de les instal·lacions, així com experiències de compostatge en granja que ja es troben en funcionament.

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya ha editat la Guia per al compostatge en granja de dejeccions ramaderes  on hi trobareu informació sobre els materials que es poden utilitzar, les característiques de les instal·lacions, la descripció de les accions i etapes del procés els requisits a nivell normatiu i, inclús, detalls de diverses experiències de compostatge en granja que ja es troben en funcionament a Catalunya,

Menú