Autorització o comunicació per a la realització d’activitats amb risc d’incendi forestal

A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola amb l’anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l’entrada en vigor d’una nova norma estatal.

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d’incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals. El 2 de gener s’ha habilitat de nou al web el tràmit de comunicació de crema.

Terminis:

  • Sol·licitud d’autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal: del 15 de març al 15 d’octubre.
  • Comunicació de crema: del 16 d’octubre al 14 de març.
  • Sol·licitud d’autorització crema de restes vegetals: tot l’any.

Sol·licitar l’autorització per a activitats amb risc d’incendi forestal

Comunicar la cremavegetals

Sol·licitar l’autorització de crema de restes 

Menú