Anàlisi dels serveis comercials a l’entorn dels polígons d’activitat econòmica

Un estudi de la Diputació de Girona (elaborat per Eixoscat) que avalua la proximitat dels polígons industrials gironins amb els centres comercials del municipi conclou que la presència d’un teixit comercial proper millora l’atractiu empresarial dels polígons.

A la demarcació de Girona hi ha dos-cents vuitanta polígons d’activitat econòmica i vint mil establiments comercials. L’informe calibra el servei comercial disponible a una distància de quatre-cents metres i a mil cinc-cents metres dels polígons per determinar si estan ben connectats.

L’estudi para especial atenció a certs clústers d’activitat: restauració, comerç quotidià alimentari, equipaments per a la persona, i salut i bellesa.

Us podeu descarregar el mapa de comerç i polígons de la demarcació de Girona a través d’aquest l’enllaç 

 

Menú