Al camp, treballem de forma segura!

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, del Departament d’Empresa i Treball, és l’òrgan tècnic que realitza la prestació del servei d’assessorament en matèria de seguretat i condicions de salut laboral.

Us volem informar que han elaborat el fulletó:

Al camp, treballem de forma segura ! Recomanacions preventives en matèria de seguretat i salut laboral en el sector agrari.

Amb aquesta publicació i acció de difusió es vol fer arribar de forma didàctica, tant a les empreses com a les persones treballadores dels sector, les recomanacions més importants que han de seguir per tal de prevenir els accidents de treball, tant amb les màquines i els equips de treball, com amb els vehicles agrícoles, informar de la protecció davant de les caigudes, l’aplicació correcta de fitosanitaris, evitar l’exposició a altes temperatures, …

Menú