Ajuts per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya

S’obre la convocatòria de subvencions per finançar projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses d’allotjament turístic en el marc d’ajudes de recuperació Next Generation EU. El termini per a l’enviament de sol·licituds és el 17 de gener fins a exhaurir el pressupost.

Les actuacions objecte d’ajut seran ateses per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins que s’exhaureixin els fons previstos

Actuacions subvencionables:

  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
  2. Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària (també s’inclou refrigeració i/o climatització de piscines)
  3. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de llum.

Requisits:

  • Les actuacions han de reduir el consum d’energia no renovable un 30%
  • la data de construcció de l’edifici ha de ser anterior a l’1 de gener de 2007
  • Els projectes hauran de tenir un mínim de 20.000 € de despesa  subvencionable.

Beneficiaris:

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural
  • Apartaments turístics.

Terminis per les actuacions:

Les activitats objecte d’aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud i per finalitzar les actuacions és dotze mesos després de la resolució de la concessió d’ajut.

Podeu trobar tota la informació al següent enllaç.

 

Menú