Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia

Convocar per a la campanya 2023 els ajuts que es detallen a continuació, que es regeixen pel Reial decret 1048/2022, de 27 de desembre, sobre l’aplicació, a partir de 2023, de les intervencions en forma de pagaments directes i l’establiment de requisits comuns en el marc del Pla Estratègic de la Política Agrícola Comuna i la regulació de la sol·licitud única del sistema integrat de gestió i controls (BOE núm. 312, de 29.12.2022), i per l’Ordre ACC/110/2023, de 8 de maig, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació a partir del 2023 dels pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, així com sobre la gestió i control d’aquests pagaments (DOGC núm. 8913 d’11.5.2023) i obrir el termini per a la realització dels tràmits relacionats, d’acord amb les condicions establertes en la normativa esmentada.

Ajuts a la renda:

 • Ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat.
 • Ajut redistributiu complementari a la renda per a la sostenibilitat.
 • Ajut complementari a la renda per a joves agricultors i joves agricultores.
 • Sol·licitud de drets de la reserva nacional.

Règims en favor del clima i el medi ambient:

 • Ecorègim d’Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures humides.
 • Ecorègim d’Agricultura de carboni i agroecologia: pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures mediterrànies.
 • Ecorègim d’Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà.
 • Ecorègim d’Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de secà humit.
 • Ecorègim d’Agricultura de carboni i agroecologia: rotació de cultius i sembra directa en terres de cultiu de regadiu.
 • Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys plans.
 • Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent mitjà.
 • Ecorègim Agricultura de carboni: cobertes vegetals i cobertes inertes en cultius llenyosos en terrenys de pendent elevat i bancals.
 • Ecorègim d’Agroecologia: espais de biodiversitat en terres de cultiu i cultius permanents.

Ajuts associats per als agricultors:

 • Ajut associat a la producció de fruits secs en àrees amb risc de desertificació.
 • Ajut associat a la producció sostenible d’arròs.
 • Ajut associat a la producció de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.
 • Ajut associat a la producció de la resta de lleguminoses.
 • Ajut associat a la producció de llavors certificades de llegums de les espècies de cigró, llentia i mongeta.
 • Ajut associat a la producció de llavors certificades de la resta de lleguminoses.
 • Ajut associat a la producció sostenible de tomàquet per a transformació.
 • Ajut associat a l’olivar amb dificultats específiques i alt valor mediambiental.

Ajuts associats per als ramaders:

 • Ajut associat a la ramaderia extensiva de boví de carn.
 • Ajut associat per a l’engreix de vedells a l’explotació de naixement.
 • Ajut associat per a l’engreix sostenible de vedells.
 • Ajut associat per a la producció sostenible de llet de vaca.
 • Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i de cabrum de carn.
 • Ajut associat per a la producció sostenible de llet d’ovella i de cabra.
 • Ajut associat per a la ramaderia extensiva i semiextensiva d’oví i cabrum sense pastures a la seva disposició i que pasturen superfícies de rostolls, guarets i restes hortícoles.

Més infomarció

Menú