Ajuts a les energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l’economia

Està en curs el període per a la presentació de sol·licituds pels ajuts per instal·lacions d’energies tèrmiques d’origen renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les actuacions subvencionables tant poden ser de l’àmbit per a producció de fred i/o calor en edificis com aplicacions de baixa, mitjana i alta temperatura en processos productius (o altres aplicacions tèrmiques).

Aquestes actuacions han de realitzar-se utilitzant tecnologies renovables com son la solar tèrmica, la geotèrmia i energia ambient (aerotèrmia i hidrotèrmia) i també per situacions on s’utilitzi la biomassa o microxarxes de calor i/o fred, seguint els requisits tècnics que s’expliciten a les bases reguladores.

El termini per a presentació de sol·licituds és des del 2 d’agost 2022 (per al programa d’incentius 1) i fins al 31 de desembre de 2023 o esgotar el pressupost disponible.

Els beneficiaris/es als quals va dirigit cada programa d’incentius son:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial.
  1. Persones físiques
  2. Persones jurídiques
  3. Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre
  4. Agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.
  1. Entitats locals o supralocals.
  2. Administracions Públiques, entitats de dret privat o organitzacions privades sense ànim de lucre
  3. Agrupacions, consorcis o altres formes de col·laboració de les figures anteriors, amb o sense personalitat jurídica

Els ajuts s’atorgaran en règim reglat, per ordre d’entrada de la sol·licitud. La dotació per Catalunya d’aquestes subvencions és de 27,3 M€ i amb una posterior ampliació el 20 d’abril de 2023, que resulta  dotació total serà de 53 M€.

Les sol·licituds s’han de fer arribar mitjançant el Canal Empresa (o la plataforma EACAT en el cas d’ens locals).

Podeu trobar més informació a la web.

Podeu consultar les bases reguladores aquí.

I podeu consultar la convocatòria aquí.

Menú